Eres única, tu ho vals

La Diputació de Castelló ens ha concedit una subvenció de 1.134,19 € per al programa que duem a terme d’atenció integral a Dones amb Discapacitat: «Eres única, tu ho vals».

El seu àmbit d’actuació s’engloba dins dels programes que contribueixen a fer efectiu el dret d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, i afavoreixen la inclusió de les dones en la societat, així com la prevenció de la violència de gènere.

Volem agrair a la Diputació de Castelló i concretament a la seua àrea d’Igualtat aquesta col·laboració.
Aquest programa pretén oferir un servei especialitzat d’atenció a dones. Des de l’acollida i detecció de necessitats, es pot derivar a qualsevol dels serveis de l’entitat tenint en compte les seves circumstàncies per a no sobrecarregar més. Dins d’aquesta atenció, es duen a terme atencions individuals i grupals tant d’informació i assessorament, acompanyaments, inserció sociolaboral, coneixements en digitalització, habilitats socials, oci i tems lliure, autoajuda i atencions psicològiques. Tot fomentant l’autonomia personal i l’empoderament de les dones amb discapacitat i les dones cuidadores de persones amb discapacitat.
Hola, com et podem ajudar?