RESPONSABILITAT SOCIAL

El programa de Responsabilitat Social: Ens comprometem?, du a terme una sèrie d’accions que es mantenen en el tems per tal de donar a conèixer la responsabilitat social, el beneficis de la mateixa i proposant ferramentes per aplicar-la en les diferents empreses, serveis i administracions de la comarca.

Els objectius son: Sensibilitzar i conscienciar a empreses, comerços i administracions sobre la importància de la responsabilitat social com a ferramenta de gestió i potenciar la consideració de l’accessibilitat i universalitat dels serveis en la planificació i gestió turística.

D’aquesta forma, volem aportar coneixements sobre responsabilitat social per a que es contemple aplicar-la com a ferramenta de gestió i la seua repercussió positiva a la comunitat, fomentar la importància de la comunicació i transmissió del valor anyadit que significa la RS i l’accessibilitat de les empreses, entitats i administracions, mitjançant la publicitat,  aportar coneixements sobre el turisme accessible i universal i la seua repercussió positiva a la comunitat i facilitar informació sobre bones pràctiques en RS

La persona responsable del programa es Ramón Meseguer Albiach, President de l’Associació.

Hola, com et podem ajudar?